fredag 18. februar 2011

Hvordan vi utvikler ny intellektuell kapital ved å samarbeide med våre venner og tilhørere på sosiale medier.

I den nye digitale økonomien kan vi kommunisere og samarbeide oss til den oppmerksomheten vi drømmer om. Hvordan de nye virksomhetene (Enterprise 2.0) bidrar til å endre spillereglene i samfunnet og gir oss en ny verdivurdering (på våre handlinger, følelser, aktiviteter..) som følge av endrede behov og kommunikasjonsmønstre. " Det handler rett og slett om å skaffe seg digital kompetanse for det digitale nettsamfunnet, lære seg å bli både wikismart, googlesmart og kanskje også litt twittersmart" (Arne Krokan 2010).

1) En uke i min sosiale digitale verden: Mye skjer!

Først et pust i bakken. Nå har vi kommet til fredag 19.februar og mine aktiviteter på sosiale medier begynner å gi resultater. Jeg har gjennom et langt liv jobbet i ulike merkevarevirksomheter med stadig mer strategiske og innovative prosjekter og med stort ansvar. Ansvar for merkevarer, avdelinger, medarbeidere og kommunikasjon. Jeg har hatt et stort nettverk siden mine oppgaver har vært basert på "kreativ utvikling og forankring" hos et bredt spekter av medarbeidere, målgrupper (markedet) og interessenter av privat og kommunal karrakter. Det var derfor knyttet stor spenning til min inntreden i den nye tilknyttede sosiale nettverksverdenen. Ikke bare om jeg har klart å huske alle navnene, men også om mine tidligere "samarbeidspartnere" fortsatt vil kommunisere med meg.

Pr i dag så har jeg:
- 153 venner på Facebook. Jeg spør og andre spør meg.
- 153 followers på Twitter. En gruppe som øker, men varierer i innhold. Jeg følger ca 360 (ikke forfølger; "stalker"- håper jeg. Kanskje noen kompetansepersoner er gjevere enn andre).
- 154 connections på Linkedin. Stadig økende interesse fra andre som vil lenkes til meg.Yeah!
- 11 registrerte blogginnlegg. Med ditto kommentarer på Twitter, Linkedin og e-mail. I overkant målrettet og usynlig. Har registrert meg hos 10 ulike grupper på Linkedin og forsøker å sette i gang diskusjoner.
- 1 kg utskrifter fra Wikipedia, hvor jeg etterhvert viser forståelse for begreper i master-prosjekt-rapporten.
- 2 kg fagartikler hentet fra ulike kompetanse-weber. Mange spennende kompetansemiljø som mener mye om strategisk kommunikasjon gjennom sosiale medier.

Mine innlegg på andres blogger og webber er også med i denne diskusjonen. Jeg ber om kommentarer og tilbakemeldinger der jeg kan. Og jeg bidrar til saks- og problemløsning der jeg kan. Bruker stadig mer tid på SoMe (sosiale medier, Twitterformulert). Jeg har bestemt meg for å være aktiv og forsøke å høste resultat av det potensiale SoMe representerer og hjelper meg til å finne kunnskap til master-prosjektoppgaven.

Ett blogginnlegg i uken oppsummerer ukens innhøsting av kunnskap. Jeg må også huske på å spørre fagansvarlig for Masterprogrammet om jeg kan få vedtak på "å slippe å bare skrive 30 sider". Siden jeg driver med litt "nybrottsarbeid" (kjernekompetanseplattformen om hva som driver oss til å kommunisere gjennom SoMe) skulle tilsi at jeg burde "få lov til å skrive" 50 sider, slik de som samler empiri i avslutningen kan gjøre. Jeg vil at min samlede kunnskap, som stadig brer om seg i omfang, skal synliggjøres for flest mulige, for derigjennom å bli nyttiggjort (med riktig oppmerksomhet) for flest mulige. Som en av de mange kompetansepersoner hevder (Amy Shuen O'Reilly 2010)"When pepole come together over the web, their efforts ar multipled rather than simply added together".

Sosiale medier er i stadig større grad tema i aviser (Aftenposten og Dagsavisen) og på TV. Jeg så et program på NRK FBI (ForBruker Inspektørene) om Facebook og rosablogger i en time i beste prime-time. Interessant. Og stadig flere nøkellpersoner i ulike virksomheter og samfunn "slenger med leppa til venner på Facebook". Dette er et uvesen som stadig mer blir synlig. Da hjelper det heller ikke med statistikker som forteller om Norge som versting på mobbetoppen i Europa. Fy flate - sjerp dere!!

2) Mennesker som liker å knytte seg til andre mennesker får en tilgang til kompetanse og en synlighet du skal lete lenge etter i tradisjonelle mediekanaler.

Et effektivt samarbeid på sosiale medier er forbundet med 4 ulike kjerneprinsipper:

- Proaktivitet og interesse for ulike temaer driver diskusjoner og fremmer samarbeidsmuligheter. Dette er aktiviteter hvor vi ikke trenger en "moderator". Etterhvert som meningsutvekslingen tiltar og de ulike diskusjonsgruppene snakker seg sammen, oppstår en form for likevekt. Dette er en viktig motivasjonsfaktor i tillegg til å føle seg som en i gruppa, som også betår av mennesker man ikke har møtt (eller "kjenner")

- Åpenhet bringer frem en balanse. Vi må tørre å åpne oss opp for å diskutere nye temaer, med mennesker vi ikke har møtt, være åpne for nyanser og ikke minst bidra med kunnskapsoverføring fra gamle til nye medlemmer av ggruppa. Vi trenger å vise ydmykhet og svare raskt på kommentarer, ulike tilbakemeldinger og kritikk. Om vi tar feil eller gjør "urett" så gjelder det å be om unnskyldning for så å drive den konstruktive meningsutvekslingen videre. I siste ukes diskusjoner har dette med seriøsitet, retorisk dannelse, rett svar - begrepsforståelse og nyanserte innlegg vært tema. Jeg blir stadig mer vant med å diskutere med kompetansepersoner jeg ser opp til, og som gir meg positive tilbakemeldinger. Ja og så har vi ikke møttes off-line.

- Meningen er å delta konstruktivt og produktivt. Selve dynamikken i gruppa eller på Twitter er basert på gruppedynamikk. Vi skal motivere og sørge for at gruppene nyanseres og innholdet både økes og justeres. I denne sammenheng kommer vi ikke uten om å diskutere nettvett. Nettmobbing har jeg tatt opp i tidligere blogger. Uvesenet brer stadig om seg og ser ut til å bli synlig i tradisjonelle medier (Aftenposten og NRK). Nå har nettmobbing eksistert i forskningslitteraturen siden 2004. Noen snakker også om Forfølging (Stalking) og ikke bare mobbing. Jeg håper ikke de jeg følger føler seg forfulgt!

- Hvordan kan vi bli korrekt sosialisert. Meningen med SoMe er å bygge relasjoner i sosiale grupper. Dette temaet har blitt behørig håndtert i tidligere blogger. Det er viktig å ivareta engasjement og likevekt innenfor ulike gruppers og nettsamfunns ramme. Meningen er også å tilføre nye ideer;kunnskap. Med ny kunnskap kan vi utvide vår individuelle og kollektive intelligens og kapital. Vi snakker om sosiale og intelektuelle innovasjoner. En form for teknologiledelse i endringesprosesser, som jo er min spesialisering. Vi skal videre, opptre troverdig online og få oppmerksomhet "som fortjent".  Vi deltar som personer, uansett hva som er våre omgivelser eller forankring. Vi holder en likeverdig samtale og meningsutveksling hvor vi deler interesser, holdninger og gir dem en følelsesmessig utrykk. Mobbing er negativt uansett!!

3) Det er store fordeler ved å samarbeide. Noen form for kunnskapsdeling finner alltid sted.

- Jeg synes "dette" er engasjerende å holde på med. Jeg synes temaet for master-oppgaven er artig, også fordi jeg kjenner at jeg utvider min intellektuelle intelligens. Jeg klarer å prossesere store mengder informasjon som kommer til meg i en nyansert bredde og på ulike digitale og analoge medikanaler. En god mix er det blitt.

- Vi deler kunnskap, overfører, kombinerer ( mange ulike kunnskapselementer settes sammen i hjernekart f.ex) og vi justerer og raffinerer kunnskapen sammen. Dette er tilstanden i likevekt, hvor samtalepartnerne tar diskusjonen helt frem til vi finner "den kompetansen som trengs".  Dette er også risikofylt. En slags dans hvor vi deler og utveksler kunnskap, vel viten om "risikoen; sårbarheten" for å bli kritisert og få negative opplevelser. Profiler som blir misbrukt er en ting, men de som "slenger med leppa" og er uhørt negative kritiske mot personer (ikke sak) kan bare la være i fortsettelsen. I forrige blogg skisserte jeg en strategi som gikk ut på å la være å være på SoMe dersom du "ikke er i humør" til å opptre korrekt (gruppens rammer og dynamikk, og ikke minst utøve normal høflighet). Jeg har ertet på meg en og annen debattant, men vi har alltid kommet i måt på en "god måte".

- Vi har alle et ansvar for å sørge for en konstruktiv og produktiv dialog. Dette er en mix av å dele og beskytte kunnskap og personer. Vi deler meninger og produserer innhold. Ikke alle er jorunalister, men vi er engasjerte på hver vår måte. Gruppem eller nettsamfunnet følger en slags dynamikk og "regler" for engasjement. Man kommer langt med skikk og bruk, og normal høflighet. Og så har jo mange av oss vært i "manesjen" en stund, og har opparbeidet oss erfaringer med samarbeid og konstruktiv meningsutveksling i saker som engasjerer og er viktige for vårt velbefinnende. Ambivalensen går på følelser og holdninger. Vi er personer og noen av oss er mer personlige og private enn andre. Vi stoler på hverandre, og det kan oppleves av noen som risikosport å følge diskusjoner f.eks på Twitter. Kanskje det er derfor det er nesten 9 ganger så mange som observerer enn dem som bidrar (Charlene Li - kommer tilbake til henne i senere blogg)?

- Det er kjempsmorsomt å "jobbe hardt" for å utfordre og øke mine kognitive ressurser. Hjernen min får virkelig kjørt seg om dagen. Jeg fornyer, oppdaterer og justerer mine holdninger og kompetanseplattform. Jeg jobber med sak og mentalitet. Har muligheten nå til virkelig å fornye meg. Det har samtidig blitt en vane å avslutte arbeidsdagen på Elixia og 1,5 time trening. Jeg sier det slik: Min arbeidsdag er ikke over før jeg kommer hjem fra treninga. Jeg tilbringer verdifull tid på tredemølla;elipsemaskinen for å reflektere over dagens utfordringer og nye kunnskap. Noen ganger MÅ jeg trene hardt for siden å kunne opptre rett på Twitter på kvelden. Vår hjernes mulighet til å prosessere informasjon kan trenes. Det er også dem som mener at de av oss med utdannelse klarer å prosessere mere ny kunnskap og informasjon enn dem uten. Jeg vet ikke jeg.

Uansett - jeg kjenner ikke til profilene til dem jeg samtaler med på Twiiter. Lærerikt og moromt er det uansett bakgrunn. Ut fra bildene å dømme kunne jeg nok likt å bli bedre kjent off-line. Nei, nå må jeg få seriøsiteten tilbake. Jeg har i denne uken blitt forsøkt beskrevet som retorisk udannet. Jeg klarte å oppføre meg pent!! Denne formen for dialogisk interaksjon kan også være morsom. Uansett tåler vi alle å få utfordret våre oppfatninger, antagelser og forståelse for ulike tema;saker; interesser osv. Feedback på sak er for det meste konstruktivt, men når folk jeg ikke kjenner begynner å kritisere meg som person, ja da.. I hvert fall så tar jeg igjen på en konstruktiv måte (mener jeg).. Det er ikke for ingenting at jeg trener boksing.. Det hører også med til saken at jeg har en beskjeden profil jeg oppererer med. På et "need to know" ståsted.

4) Veien videre.

- Jeg har lest noen hyllemetere med faglitteratur om nettverkstenkning, sosial relasjonsbygging, digital økonomi, nettverksorganisering og digitale forretningsmodeller. Nå begynner jeg å komme dit hen hvor litteraturen gjentar seg selv. Min utfordring blir å raffinere kunnskapen og tilpasse den problemstilling og krav til å utvise forståelse for hva som driver oss til å kommunisere strategisk, proaktivt og konstruktivt gjennom sosiale medier. Jeg får et par sider med litteraturhenvisninger. Jeg avslutter litteratursøket 4.3.2011. Da har jeg 1 mnd til å raffinere og skrive rapporten etter de solemerker som gjelder for den.

- Jeg fortsetter å blogge om dette spennende tema en gang i uka. Jeg skal justere profilene mine og stadig forsøke å oppdatere meg og finne venner og forretningsforbindelser. Kanskje møte noen av dem over en kopp kaffe. Det kunne vært spennende (noen er virkelig kjekke..).

Jeg har en annen delmålsetning og det er at jeg skal finne meg en ny spennende jobb i en virksomhet hvor min kompetanseprofil og personlige erfaringer med kompetansepersoner, strategiske prosjekt og teknologiledelse i endringsprosesser kan komme til nytte.

Jeg tar med glede imot kommentarer og tilbakemeldinger. Jeg bruker navnet mitt på profilene på Facebook og Linkedin (Hanne Tiller), @45something på Twitter og DigitalStrategi for bloggen. Neste nyutvikling er å lage en web-side for mitt firma (kommunikasjonsrågiving og merkevareutvikling) Strategisk Visjon. Jeg har også tenkt å få noen gjestebloggere til å skrive om sin kompetanse med å bruke sosiale medier. Spesielt dem som er i målgruppen 18-25 år. Dette er fremtidens brukere og arbeidstagere. Det er kjempeviktig å bli godt kjent med denne målgruppen. Spesielt oss som har nådd 45år ++ (something). Ha en strålende helg!!

Neste uke fortsetter jeg å komplettere helheten. En av de utfordringene jeg har er å fylle et A0-papirark med et stort hjernekart som skisserer hele master-prosjektoppgaven. Først da kan jeg finne kompetansehullene og komplettere min kompetanse (les forståelse) før oppgaven leveres og sensor finner evt mangler. God helg!

Litteraturreferanser:
* Arne Krokan: Den digitale økonomien. Cappelen akademisk forlag 2010.
** Amy Shuen O'Reilly: Web 2.0: Strategy guide. http://oreilly.com/
*** Tim Frick: Return on Engagement. Content, Strategy and Design techniques for Digital Marketing. Focal Press of Elsevier Inc 2010.
****Sirkka L. Jarvenpaa & Ann Majchrzak: Vigilant Interaction in Knowledge Collaboration: Challenges of Online User Participation Under Ambivalence. Research Commentary. Information Systems Reserach 2010.
***** Philip Kotler et al: Marketing 3.0: From products to customers to the human spirit. Library of Congress 2010.

2 kommentarer:

 1. Interessant lesing!
  Ser ut som du er godt i gang med oppgaven!;) Skriver som nevnt selv bacheloroppgave om markedsføring på SoMe, noe som jeg synes er svært spennende.
  Har tenkt å lese marketing 3.0 av Kotler, og web 2.0; a strategy guide av Shuen, hvis du ikke fraråder meg det? ; )

  Har selv lest Inbound Marketing av Brian Halligan og Dharmesh Shah, en lettlest bok som likevel går forholdsvis detaljert til verks om hvordan man skal bli funnet på sosiale media, hva dette medfører for din nettside (Økt trafikk, økt ranking i google slik at enda flere finner din side osv..)

  Siste del i boken tar opp hvordan man skal konvertere besøkende på nettsiden til kunder på best mulig måte. (Vet ikke hvor relevant siste del av boken er for deg, men uansett interessant kunnskap å ha med seg)

  Lettlest bok på cirka 200 sider som anbefales.

  Lykke til videre!

  @mrStenvik på twitter

  SvarSlett
 2. Hei
  Takk for at du tar deg tid til å lese og kommentere bloggen min. Som du forstår er jeg inne i en modnings- og kunnskapsprosess. Jeg stopper studiene 4.3 for så å krive oppgaven; raffinere kunnskapen jeg har funnet med de problemstillingene som prosjektet har. Blir spennende også fordi det er så mye jeg vil skrive om og at jeg bare har 30 siden totalt sett til disposisjon. Lykke til med din oppgave og blogg. Leser gjerne gjennom og kommenterer hvis jeg kan bidra med noe:-) Ha en fin dag. Hanne

  SvarSlett