søndag 27. mars 2011

Nå begynner vi etterhvert å "kjenne lusa på gangen". Ingen valgkamp uten de store overskriftene.

Uke 12 i Twitterville!

Det drar seg mot vår. Solen skinner, og våren er også tid for eksamen og levering av master-prosjektoppgave. Denne uken på BI (executive) gjorde vi oss ferdige med siste samling i master-of-management-programmet PR-ledelse og strategisk kommunikasjon. Dette var en kjempespennende samling med temaer som jeg mer enn gjerne vil, ikke bare lære mere om, men også praktisere. Jeg vil derfor i denne bloggen komme med noen tips og ideer til politiske partier. Dette siden de nå er i starten av en valgkamp og alle vil de "gjøre sine hoser grønne" for oss velgere.

De ulike politiske partier konkurrerer om oppmerksomheten, og muligheter til å påvirke oss velgere til å fokusere på og velge "riktige" saker og "riktige" partier - i det totale medie bildet. Noe som igjen betyr at partier tar sosiale digitale, så vel som tradisjonelle medier i bruk. Noen partier "havner" i mediene også pga lekkasjer fra medlemmer eller velgere som er misfornøyd med atferd eller kommunikasjon i viktige saker. Det finnes en verktøykasse tilgjengelig for alle partier, som vil utvikle og bevare sitt positive omdømme, og vinne velgeres gunst i viktige saker. Samlet sett er det en fellesbenevner for dette: god kommunikasjon internt i hele virksomheten og retorisk fornuftig kommunikasjon. Det går i dag også an å finne muligheter for relasjonsbygging, til sentrale grupper av velgere, organisasjoner og aktivistgrupper (saker omkring miljø og oljeboring i LoVe). Jeg vil derfor snakke mye om håndtering av kommunikasjon totalt sett og de muligheter som finnes for å påvirke og utvikle et positivt omdømme.

Jeg har i tidligere blogger snakket en del om velferd. I dagens blogg skal jeg gjøre noe jeg ikke har gjort før. Jeg skal koble velferd til livsstil sammen med et sundt kosthold og aktivtitet. Aktiviteter som gjør at vi holder kroppen i en så god form og fasong at vi vil trives i alt fra minimalt badetøy til vårlige lettere arbeidsantrekk. Altså hvordan se og føle seg fresh? Jeg vil nok også i denne sammenheng kommentere noen medieaktiviteter som har virket litt forvirrende (TV2 Hjelper deg og Happy day).

1.  Først en siste oppdatering fra digitale medier knyttet til en sosial plattform, web 2.0, uke 12:

- 238 connections på Linkedin. Jeg synes dette nettverket er en spennende samling med kompetansepersoner. Dette er også personer med en slik forankring i egen virksomhet at jeg vil følge dem opp med kaffemøter. En god samtale over en kopp kaffe kan gjøre underverker når man er på strategisk jakt på den rette kommunikasjonsjobben i en spennende virksomhet med positivt omdømme. Jeg finner kompetansepersoner i ulike virksomheter og samtalegrupper. Jeg knytter meg gjerne til forespørsler om jeg vil være en del av andre kompetansepersoner sitt nettverk.

- 312 venner på Facebook. Denne feeden begynner å bli interessant. Vi er flere aktive som produserer og kurerer innhold i ulike artikler, innlegg og mikroblogger. Selv så poster jeg innlegg hver dag og kommenterer andres utspill. Det er mange samtaler og jeg får tak i mye nyttig informasjon. Antallet venner øker stadig og jeg knytter meg til nye og gamle kjente og kjente gjennom venner. Jeg erfarer at 95% er interessert i å knytte seg til potensielle venner man ikke kjenner fra før. Kun en eneste gang har jeg fått kjeft for å knytte meg til "andres" venner. Nå kan jo alle akseptere eller delite alt ettersom, men enkelte vil altså bare snakke med venner man har kjent lenge. Jeg derimot er åpen og fleksibel og føler det som et kompliment når noen vil bli venn med meg!

- 558 followers på Twitter, 1184 following. Dette er for meg det nettstedet hvor de mest morsomme og interessante dialogene fremkommer. Vi har det utrolig givende på 140 tegn, og jeg bruker gladelig et par timer om dagen med mine followers her. Jeg ser jo at followers kommer og går. Men denne feeden er kjempebra. For en som har et utelukkende fokus på å bygge opp nettverk, kompetanse, argumentasjonsegenskaper (ex bruk av retorikk) og helse, så er det virkelig givende å hive seg inn i diskusjonene på Twitter et par ganger i løpet av dagen. Blogger, innlegg og kommentarer florerer og vi oppfatter saker ulikt. Nyansene kommer frem i viktige saker og det er stor takhøyde for å være uenig. Jeg er sikker på at dette er både givende og lærerikt for "oss" ( i Norge er vi flinke til å bruke vi og oss sånt rent retorisk) som deltar i samtaler og mikroblogging på 140 tegn.

- 16 innlegg på bloggen og antall følgere øker. Jeg mener helt bestemt at jeg har noe å bidra med, og mine innspill og argumentasjoner er farget av den kunnskapsinnsamlingen jeg gjennomfører sammen med min mening i ulike saker. Jeg fortsetter denne læreprosessen også etter at eksamen er avlangt og master-prosjektet er innlevert ultimo november 2011. Jeg har ikke tall på alle de blogger og innlegg jeg leser, kommenterer, deler og mener noe om. Jeg tar med meg alle disse ulike læringselementene videre.

2.0  Strategisk virksomhetskommunikasjon og hvordan foredler vi et positivt omdømme.

Dette er en utfordring alle virksomheter må se det positive potensiale i å bedrive. Med virksomheter så forstår jeg en bedrift, en organisasjon, et politisk parti og en aktivistgruppe - selve organisasjonen (bedriften, partiet.osv) og hele virksomheten disse omfatter. Når vi snakker om omdømme, så snakker vi om "hele pakka". Vi vet at bedrifter har ulike produkter og tjenester, organisasjoner fronter viktige saker og partier har en politikk og fronter viktige saker. Når jeg bruker virksomhetsperspektivet på dem, er det også for å omfatte menneskene som jobber der, rutiner, organisering, normer og holdninger (=kulturen i virksomheten) og hva de kommuniserer internt og hvordan de ønsker å være synlige i det nye og digitale mediebildet. Omdømmet blir dermed et "samlet etterlatt inntrykk" vi som kunder, målgrupper, velgere, strategiske interssenter og offentligheten oppfatter;forstår av den enkelte virksomhet.

Kommunikasjon handler dermed også om hvordan man kommuniserer internt for å ivareta åpenhet, gjennomsiktilighet (kjempeviktig i dagens mediebilde) og godt arbeidsmiljø. Godt arbeidsmiljø handler om, ikke bare å følge lovverket, men også å engasjere ansatte;deltagere; politikere og deres medlemmer slik at informasjonen flyter fritt "alle veier" og saker blir løst før noen finner på å varsle media om sin misnøye eller problemer. Det handler om å ha så gode kommunikasjonslinjer og - rutiner at man kan være i forkant av saker (problemsaker) slik at vi unngår at saker først blir saker etter at media har oppdaget dem.

Samme vinkling kan vi ha på ekstern virksomhetskommunikasjon. Strategisk kommunikasjon handler om å ha oversikt over saker, viktig informasjon, hva medlemmer og interessenter foretar seg og er opptatte av og hva konkurrenter gjør. Med å ha god oversikt hele tiden, kan de som har ansvar for kommunikasjon, kall dem kommunikasjonsfunksjonen, fore ledere med riktig informasjon slik at mål, strategi, beslutninger og handlinger i ulike saker hele tiden kan være i tråd med hva omgivelsene forventer. Å ivareta interessenters forventninger er viktig for alle virksomheters omdømme. Kommunikasjonen skal bidra til insikt, riktig profilering i ulike saker og hendelser, samt gjøre de som jobber i virksomheten stolt av sitt virke.

Det er dermed viktig at kommunikasjon er sett på som en strategisk viktig funksjon i virksomheten. Kommunikasjon er en ledelsesoppgave, og leder for kommunikasjon har en forankring i ledelsen (ledende koalisjon) i virksomheten. Kommunikasjon i denne sammenheng handler om 2-vegs symmetrisk kommunikasjon. Det vil si samtaler, dialog hvor informasjonen er åpen og kjent for begge parter. Dermed kan forhandling og andre former for argumentasjon foregå i full åpenhet med likeverdige deltagere. Man har også muligheten til å være proaktiv.

 Proaktiv betyr å være i forkant av viktige saker og hendelser, og alltid være "forberedt på hva som måtte dukke opp", ex i media. Før mediasaker blir kriser og PR-byråer må kontaktes for å bistå i krisekommunikasjonen. At saker blir saker først når de har kommet til media via lekasjer, er et symptom på at virksomheten ikke jobber godt nok med, eller tar kommunikasjon på alvor. Med sosiale medier har vi fått en unik mulighet for 2-vegs symmetrisk (likeverdig, åpen, gjennomsiktlig) kommunikasjon. De er viktige verktøy for ekstern, like så vel for intern, kommunikasjon. I dagens medievirkelighet forventer vi alle å kunne være med å samtale, bygge innhold i kommunikasjonsbudskap, samtidig som vi alle forventer å bli tatt på alvor (likeverd, og arbeidsmiljø) og ha tilgang til oppdatert informasjon. Å pøse ut med informasjon gjennom tradisjonelle mediekanaler og e-mail har en begrenset funsksjon, og må sees i sammenheng med dialogen. Derfor må virksomheter definere sitt forhold til alle mediekanaler. La oss kalle dem mediemuligheter.

Vi har fått en ny og mer sosial offentlighet, i det at alle har tilgang på nye digitale medier knyttet til den sosiale plattformen web 2.0. Alt vi skriver, kommenterer, deler og argumenterer for i disse mediene er synlig. Vanlige folk har mulighet til å delta i denne nye offentligheten, og vi fremstår med våre personligheter og med vårt image. Det er personligheter som kommuniserer. For virksomheter gjelder det å synliggjøre de personlighetene som bidrar i hensiktsmessig kommunikasjon og saksbehandling, til utvikling av identitet og samlet omdømme; etterlatt inntrykk. Vi kan dermed kalle de virksomheter som benytter seg av mediepotensialet for virksomhet 2.0. En del av mulighetene i disse virksomhetene er også mulighet for å dele kunnskap og oppdatert informasjon som "flyter fritt i markedet;omgivelsene". Slik kunnskap er viktig for læring og for å mer "markedsorientere" produkter, tjenester, politiske saker og -budskap. Og rett og slett for å holde hensiktsmessig fokus på virksomheten til en hver tid. Det samme gjelder for engasjement i viktige saker (noen ganger er det omgivelser og aktivistgrupper som definerer disse).

Det har i de siste dagene vært en stor diskusjon i medie om hvordan Fremskrittspartiet har håndtert overgrepssaken som jo (det viser seg etterhvert at..) har vært kjent i virksomheten siden 2009. Det har vært dermed god tid til å løse denne saken, som jo er en personalsak, før offeret så seg nødt å varsle media. Saken har ligget å ulmet, og kan vise seg nå å bli veldig ødeleggende for Fremskrittspartiet og dets leder. Hadde de jobbet med kommunikasjon slik jeg beskriver ovenfor, hadde saken blitt løst på hensiktsmessig måte, på riktig tid, og vi hadde kanskje ikke hørt om den en gang. Den ble hensiktsmessig håndtert før den ble en ubehagelig sak for Siv Jensen og Burson Marsteller måtte tre inn med krisekommunikasjon. Nå har noe av fokuset blitt på hvordan lederen håndterer krisen, og hva hun har sagt og egentlig visst. Dette er egentlig en personalsak som skulle vært løst privat innenfor partiets 4 vegger. Historien gjetar seg osv. Dette kunne FrP unngått om de hadde satset på strategisk proaktiv kommunikasjon. Så får vi håpe de nå har lært, og at vi slipper å bli minnet om alle overgrepssaker i Fremskrittspartiets historie. Jeg bistår mer enn gjerne :-)

3. Velferd, god helse og et slankere liv sånn i all offentlighet.

Det ligger i luften at det snart er badesesong, og at mange av oss skal kle av oss i offentligheten og vise frem "den nakne sannhet" som vitner oss alle om hvor godt vi tar vare på oss selv med hvordan vi trener, spiser og investerer i oppdaterte sommerlige antrekk. Altså hvordan vi fremsår i all offentlighet. Fremtoningen er en del av vår identitet, summen av hvordan andre oppfatter oss iht hva de forventer av oss. Det finnes ulike idealer om hvordan vi bør fremstå. Det finnes statisktikk over hvor ødeleggende fedme er.

Vi ønsker vel alle å fremstå med et positivt utrykk. Dette utrykket viser hvordan vi trener og holder oss i form, hvilke aktiviteter vi deltar i, hva vi spiser og mye vi veier (som summen av dette) og emballasjen; hvordan noen av oss pynter på vårt utseende. Vi alle strever for å  være gode nok, se pene og ordentlige ut. Noen av oss vil være trendsettere, og andre gir blaffen. Kosthold og hva vi spiser og drikker har vært en del i media i det siste. Dette fordi all velferden også har medført at noen av oss veier for mye i forhold til hva som er helsemessig skadelig.

Så hva skal til? Det handler om ressurser, kunnskap og vilje til hardt arbeid. Det krever at vi prioriterer å bruke tid og ressurse på helsemessig trening og aktivitet. Det samme med sundt kosthold og hensiktsmessig "innpakning" (klær, hud, hår, farge på hud, negler osv). Kunnskap om hvordan leve et sundt og slankere liv har vært i media siden nyttår. Alle er vi kjent med at all julematen legger seg på steder vi ikke vil den skal legge seg på. Fremtoning forøvrig gir oss trygghet og velvære i verdagen. Sentrale TV, aviser og ukeblader har vært på banen med alskens gode råd. Det er i offentligheten avdekket en gang for alle at slankemidler ikke fungerer, hard trening og muskler må til for å forbrenne fett og bli slankere. Vi har også fått innsikt i en kjendisstylist sin hverdag. Vi har dermed mange elementer av forventninger og behov å leve opp til. Hvordan er det vi ønsker å se ut i hverdagen og andre viktige situasjoner for oss? Dette selv om de færreste av oss finner lykken i et par høye hæler og et antrekk som passer for den røde løper.

Jeg mener det handler om hverdagsform og hva den enkelte er komfortabel med. Selv har jeg vært gjennom en ekstrem forvandling de siste 4 mnd. Ikke bare har 27 kg forsvunnet, men jeg har lært om nye treningsmetoder, riktigere kosthold, fokus på et sunnere og mer aktiv liv.  Jeg har også funnet en mer "oppdatert emballasje" (oppdatert garderobe til jobbsøk). For å få dette til, har jeg allokert ressurser til aktivitet, trening og sunnere kosthold. Jeg vurderer alt jeg spiser og hva jeg deltar i. Jeg trener 5-6 ganger i uke, ca 1,5 time hver gang for å bygge muskelmasse og kondisjon i supersett (=ingen pauser). Muskelmassen er den som forbrenner fettet, og jeg passer på å spise mindre kalorier enn dem jeg forbrenner. Dette er sundt bondevett. All denne muskelmassen gjør meg også mer "definert", noe som passer godt når jeg skal prøve den nye bikinien jeg kjøpte på impuls for 2 år siden. Med gode råd fra den yngre generasjon har jeg oppdatert deler av garderoben.

Slik har jeg blitt ny med de ressurser og forventninger jeg har til meg, og hva jeg tror "andre" har til meg, når jeg trer inn i situasjoner som etterhvert er nye for meg, som jobbinterjuer og ny jobb. Det har vært hard prioritering og HARDT ARBEID, som ikke alltid har vært like morsomt. Å tro at man skal miste et visst antall kilo uten å brette opp ermene, men bare ved å spise piller, er ren og skjær misforståelse. I dag skal alt være så morsomt og enkelt. Det er ikke alltid morsomt og enkelt å jobbe hardt for å bli kvitt kiloer eller bygge opp muskler og kondisjon. Det finnes ingen quik-fix. Jo fortere vi forstår dette, jo lettere blir det å å ta ansvar og komme seg gjennom sin ekstreme forvandling, slik noen utrykker dette. Det som skal til er hardt arbeid, og vi må gjøre ALL JOBBEN SELV! Vi kan få inspirasjon ved å delta i treningstimer sammen med andre, kjøp av PT-timer eller stylistråd. Når alt kommer til alt, er det KUN vi selv som har ansvaret (for oss selv..).

Mitt råd til mediene er: Vi har forstått nå at slankemidler ikke fungerer. Gi oss heller oppskriften på folkelig, realistisk forvandling og de ressurser det krever. Så vet vi hva vi har å forholde oss til. Jeg synes også at all videobloggingen fra en kjent kjendisstylist ikke lenger trengs å vises i beste prime-time på TV2 (Happy day som viser hvordan kjendiser skal få et nytt liv med høye heler og et antrekk som passer på rød løper). Nå trenger vi litt mer folkelighet - noe hvermannsen kan forvente og kjenne seg igjen i. Dette er velferd mer enn å spinne på uoppnåelige idealer og quik-fix-metoder for å bli perfekt (i egne øyne). Dette er bedre for velferden, siden idealer og forventninger kan oppnås av dem som vil jobbe hardt og allokere ressurser i et mer folkelig omfang.

Denne gangen har jeg ingen litteraturreferanser, men jeg har tidligere vært innom teori og modeller som også vil bygge opp under mine råd i denne bloggen. Ha en strålende uke 13 og la kommentarene strømme på!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar