fredag 24. juni 2011

Sosial nettverksbygging og ferieflørt. Hvordan vi i sosiale medier må kunne klare å forholde oss til delingskultur, og det å bli motsagt. Skummelt?

En kjempespennende arbeidsuke (25) er over, og nå er det plutselig skoleferie.
Jammen gikk det fort! Jeg holder fokus på nettverksbygging i og utenfor kompetansemiljøene i sosiale medier. Siste inspirerende samtaler fant sted i Kunnskapsbyen Lillestrøm ved Kjeller (militærflyplass som kjempet med Bodø om flymuseet) i dag morges. Kunnskapsbyen er omringet av forsknings-miljøer som IFE (Institutt for Energiteknikk) FFI (Forsvarets Forsknings Institutt) og det nye HIAK-HIO (Høyskolen i Akershus & Høyskolen i Oslo)-miljøet. Virkelig interessant hva som rører seg her, og gjør Kjeller til det mest intellektuelle;inteligente miljøet på dagtid i Norge. Intet mindre!!

Mitt engsjement for kommunikasjon gjennom sosiale medier får stadig flere tilhørere.
Det er kjempeinteressant og en stor motivator når jeg nå etter et lite ferieavbrekk skal ferdigstille min baby: Master-prosjektet: "Proaktiv kommunikasjon i sosiale medier for virksomheter som er opptatte av sitt positive omdømme". Jeg skal benytte siste ukers erfaringer og innspill om nettopp omdømme-bygging og sosiale medier i ulike fagmiljøer.

Det er overraskende å stadig finne nye kompetansemiljøer som ser og erkjenner at de trenger å spisse sin identitet, kommunisere og forankre sin virksomhet med relasjonsbygging og kommunikasjon i sosiale medier. Jeg hjelper dem gjerne til å finne en lettfattelig tilnærming og samtidig realisering av ønskene og kommunikasjonsbehovet. Jeg har en god CV, og mange er meget optimistiske på mine vegne. Kommunikasjon i sosiale medier får alle (min erfaring sålangt i prosessen) til å lytte til mine beskrivelser, ideer og anbefalinger. Jeg trives med dette!!

Tidlig i uken var det duket for lansering av fagboken: "Sosiale medier i all offentlighet".
Ja det er noen kjente forfattere som har samlet data og erfaringer med offentliges praktiske bruk av sosiale medier. Godt innledet med hvordan den nye digitale økonomien og delingskultur viser seg frem som et hav av muligheter. Et møtelokale i Litteraturhuset var fullsatt av de mange av mine venner fra Twitter, Linkedin og Blogg-miljøet. Det var underlig å komme inn i et rom hvor du kjente alle fjesene (fra profilbildene i SoMe), men har kun snakket med personene via sosiale medier. Introduksjonsreplikken ble da som følger: "Deg var det noe kjent med. Vi samtaler på Twitter. Jeg er Hanne Tiller". Funka!!

Noen ord med på vegen om kommunikasjon i sosiale medier i offentlig sektor:
"For å kunne forstå sosiale medier, så må du forstå delingskultur" (Alf Tore Mehling). Å sende ut informasjon ut til vennene i sosiale medier, uten å ville samtale og dele meningsytringer - er ikke sosiale medier. Det er informasjonskanaler.

Kommunikasjon og nettverksbygging i sosiale medier handler om samtaler, kunnskapsdeling og kommentering av innspill og blogger. Vi deler på kompetanse og forståelse;meninger i engasjement. Mange kan nok nå i overgangen ha utfordringer med å bli motsagt og forholde seg til andres evnt motstridende argumenter. Det ser jeg jo på Twitter hvordan enkelte blir skikkelig fornærmet når jeg både tenker og argumenterer på en helt annen måte i en "annen verden" enn dem selv. Noen har reflektert over "Its personal, its social media". Spesielt dem som kommuniserer på vegne av en virksomhet bør tenke gjennom hvordan de best skal håndtere motstridende argumenter og annerledes oppfatninger.

Jeg forstår godt hvorfor NAV skriver tilbake at "Vi har ikke kapasitet til å håndtere henvendelser. For saksbehandling vennligst bruk www.nav.no". Det ville jo vært for mye forlangt å forvente at NAV skulle engasjere seg i 2-vegs kommunikasjon med sine brukere, interessenter og på tvers av medarbeidere i virksomheten. Det kunne jo skapt harmoni og "velbehag" av all symmetrien. Nå håper jeg NAV kan takle konstruktiv kritikk. Dette er egentlig en for alvorlig sak til å legge lokk på.

Vi trenger meningsmotstand for å kunne komme "ut av boksen" og ta imot innspill som gir retning og organisatorisk læring i single, double eller tripple loops.
Om fokuset er miningsbrytning klarer vi å ha kontrollen selv om andre har alternative meninger enn deg selv, og gir deg motstand på vegen til mål. Vi skriver innlegg, blogger og kommentarer for dialog. Noen er mer engasjerte enn andre. Kurator-rollen er ny og den er hentet fra kunst-miljøet. De som utvikler innhold, kommenterer og deler gladelig med hele sitt nettverk av venner, followers og connections. Sosiale medier er et enormt potensiale av et dialogverktøy. Det øker demokratiseringen (jmfr revolusjoner i Arabiske land i vinter-våres).

 Dette betyr også at våre lokalpolitikere bør være aktive i sosiale medier. Rikspolitikere er det, og jeg er stolt over at Jens Stoltenberg følger meg på Twitter. Dermed er sosiale medier viktige i valgkampen og det er store forventninger til hvordan verktøyene blir tatt i bruk i åres kommunale og fylkeskommunale valg. Jeg vet hva jeg skal stemme på!

Hvor vanskelig kan det ikke være å møte motstand?
Vi har meningsfeller og meningsmotstandere over alt i verden. Sosiale medier gjør disse synlige og offentlige. Meningmann har nå muligheten til å kommunisere - privat og med sin forankring til det private-, kommunale- eller stalige bedriftsmarkedet. Alle bør tenke gjennom:
- hvor skal vi være i sosiale medier for å kunne delta i de viktigste debattene om oss og de strategiske sakene eller politikkene vi engasjerer oss i?
- hvordan er det vi kommuniserer; samtaler, deler og kommenterer? Hvordan driver vi saksbehandling, informasjonsflyt og debatt i denne nye offentligheten?
- hva er vår profil og forankring?
- hvordan forholder vi oss til forvaltningslovverket, arkiveringssystemet og deling av potensiell sensitiv informasjon?
- hvem er det som samtaler og svarer på ulike faglige, politiske og ledelsesmessige henvendelser og debattinnlegg?

Det er viktig med god folkeskikk. Vi kommer godt i land med å ta i bruk kjente prinsipper.
Vi og vår virksomhet har ansvar for hva 3.de person ytrer. Hva vi aksepterer skal legges ut på våre nettsider, hva vi tillatter av kommentarer (noen bloggere "må godkjenne" kommentaren før den blir postet som kommentar?), samt brukerrettigheter til tekst, bilder, video og lyd;musikk osv. Dette som i utvikling av all annen kommunikasjon i mer tradisjonelle medier.

Man blir redaktør på en annen måte når man styrer dialogen i sosiale medier. Elementer som lojalitet i arbeidsforhold, evt motarbeide legitime interesser og alminnelig deltagelse i politisk debatt - er elementer i dialogen. Vi samtaler som personligheter med vår fagekspertise, ansvar og med vår profil i form at bilde og beskrivelser i tekst. Lojalitetsplikten gjelder for faget, politikken og forvaltningen. Ett tastetrykk kan få STORE konsekvenser har vi sett i avisen fra facebook-ytringer og tweets. Husk at det jeg formidler og deler av kunnskap - formidles, deles og kommenteres videre.

I dette nye forretningslogikken er defaulten at "What happens in Wegas, stays at Google"; nettet samler opp all form for informasjon, kunnskap og samtaler.
I denne verdenen endres også hvordan vi lærer i samfunnet. Alle utdanningsvirksomheter må forholde seg til å bruke den nye internett-teknologien forankret i web 2.0 (jmfr tidligere blogger). Denne teknologien endrer spillereglene, og konvergensen er altomfattende.

Vi har nå alle blitt media-aktører og fungerer som vår egen, eller vår virksomhets, redaktør. Alle kan nå være sitt mediehus. Jeg har mitt eget kommunikasjonshus Strategisk Visjon. Dette er beskrevet i forrige blogg. Her har vi hat - og har det fortsatt - kjempegøy med strategiutvikling, merkevarebygging og integrert kommunikasjon i en medie-mix av kanaler og innhold. Akkurat nå vil "alle" vite mer om hvordan de kan bygge sitt omdømme gjennom proaktiv kommunikasjon i sosiale medier. Dette er bare så inspirerende å holde på med!

I denne ditigale økonomien har vi store nettverkseffekter:
Effekten av store nettverk (ditt samlede nettverk i sosiale medier) er betydelig større - i form av dekning og frekvens i målgruppen - enn mindre nettverk. Mindre nettverk bestående av mobiltelefonsamtaler, 1-1-møter og email-kommunikasjon. Sosiale medier gir mere dedikerte lesere. Særlig for dem som prosesserer informasjon i sentral rute. Disse vurderer argumenter og kommenterer kommunikasjonsbudskap. Deres engasjement er viljen til å bidra til felles nytte og harmomi. Vi vet også at "vegen til helvete er brolagt med gode hensikter". Det betyr at når vi legger ut informasjon og deltar i samtaler, er vi sårbare for motstand, kritikk og person-vurderinger.

Vi er mange som eksperimenterer i sosiale medier nå:
Annonse- og informasjonssystemene endres. Vi utvikler kommunikasjonsbudskap i samtaler. Vår måte å kommunisere 2-vegs (argument - motargument -læringssingnaler) kan bidra til økt demokrati. Det er stor dekning for internett i Norge, ca 98% dekning. Det vil si at alle som vil kan delta i ulike samtaler i sosiale medier. Det er ingen som hindrer noen i å være engasjert. Hva man engasjerer seg i og hva slags budskap (eller politikk) som diskuteres, kan være så mye. Lojalitet er viktig, sammen med koordinering av viktige innspill og spørsmål til behandling.

Det er samtidig viktig å ta inn over seg at vi kommuniserer i nåtid.
Vi forventer alle svar ila dagen (senest). Å bruke måneder slik enkelte aktører av offentlig helsevirksomheter og NAV velger, er ikke forenlig med flyten i sosiale medier. Jeg har selv en aktør på min mail-side på Twitter som nå har brukt 3 uker på å gi meg et svar.. I det sosiale landskapet er vi produsenter og forbrukere av innhold. Vi skaper, formidler, deler, kommenterer, poker og RT. Vi viser hverandre:
- positiv oppmerksomhet
- praktisk engasjement
- konstruktivt samarbeid
- nettverket vår - vi lenker videre og inkluderer flest mulige i kunnskapselementene
- en illusjon av å være sosiale med et aktivt nettverk som er synlig

Mange er opptatte av ressursbruken som skal til for å bidra og være med å holde den gode samtalen i gang.
Det er et hektisk tempo i sosiale medier. Jeg er aktiv og har sålangt opparbeidet meg:
- 1160 venner på Facebook
- 1052 follovers på Twitter
- 407 connections på Linkedin
- 16 følgere på 2 blogger: denne og http://living45something.blogspot.com

Ofte fremkommer det raske ytringer. De bare popper opp både her og der.
Nå er det viktig at vi tenker oss om før vi sender ytringer videre. Det krever litt engasjement for å holde tritt. Og man skal ikke være for ivrig heller. Det er viktig å ta del i samtaler som "angår oss" på ulike måter.  Motargumenter eller kritikk må ikke få stå uimotsagt. For å kunne lytte, dele og delta kreves det ressurser. Hver og en kompetanseperson og -virksomhet må definere hva de mener er hensiktsmessig effektivitet i sosiale medier. Dialog krever tid og ressurspersoner.

Kommunikasjonsaktører må ha kompetanse, personlighet og kapasitet til engasjement i det nye digitale medielandskapet. Dette er, selv om det ikke ser slik ut akkurat nå, et stort potensiale. Nye muligheter for læring og utvikling er tilstede. Vi kan utvikle nye tjenester og forbedre vår service. E-handel, e-books, e-læring og e-service er kommet for å bli. Nettet er din bestevenn!!

Til slutt er det viktig at alle innbyggere i kommunen, lokalsamfunnet eller gruppen kan delta i samtaler og kunnskapsdeling. Vi må bli bevisst vår inkludering. Da får vi bedre tjenester og økt deltagelse i politikk og andre strategisk viktige saker for vår virksomhet;forvaltning. Offentlige etater må følge folket og hvordan de kommuniserer. Politikere er omdømmebyggere. Engasjement i viktige saker bør være naturlig for nettverket. Alle innbyggere må kunne ta del i de ulike sosiale tjenestene. Sosiale medier inkluderer og forbedrer demokratiet. Dette er et digitalt skille, siden tradisjonelle medier er for dem med milionbudsjetter, om du ikke får noen interesserte jorunalister på døren.

Så enkelt er det!! Da tar jeg en aldri så liten pause i sosiale medier. Dette for å komme betydelig sterkere tilbake med en plan og gjennomføring av mitt master-prosjekt. Jeg gleder meg. For dere lesere som drar i veg på ferie i dag. Ha en strålende sommer og kom hjem godt oppladet til nye engasjement i sosiale medier. God ferie alle sammen!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar