onsdag 17. august 2011

Proaktiv kommunikasjon gjennom sosiale medier. Hvordan ivareta demokratiet, inkludering, mangfold og fortsatt harmoni i rosenes leir?

En innledning om hvordan tragedien den 22.7.2011 har påvirket oss alle. En rose til alle berørte:
Så var sommeren over for denne gang. Det er 17.august og hvilken sommer det har vært. Jeg har ingen å sammenlikne med: Så mange sterke inntrykk. Så mye hat i all offentlighet. Så mange nye hendelser og menneskelige tragedier samlet på en gang. Jeg har ikke opplevd maken til hat og kriminalitet - på den ene siden, og så mye sorg, omsorg, fellesskap og personlige ytringer i all offentlighet - på den andre siden. Det var en ufattelig tragedie som slo oss alle ut den 22.7.2011. Før jeg går videre vil jeg sende min dypeste medfølelse til alle pårørende, berørte og beredskapsaktører for terroraktivitetene denne dagen.

Det var selvsagt, og en stor mulighet, å kunne delta i den kollektive sorgprosessen i og utenfor sosiale medier:
Det har vært hektiske uker i sosiale medier. Fra bomben eksploderte og frem til i dag, har vi fått tilgang til informasjon og deltajer i saken. Dette har representert nye opplevelser for meg. Det er virkelig stort at det samtlige antall aktører som er berørte og deltagende er villige til å dele så mye informasjon om fakta som mulig. Det har gjort det vanskelig å ikke bli personlig berørt.

Jeg føler meg berørt selv om jeg ikke kjenner noen som gikk bort eller deltok i redninsarbeid. Jeg hadde bare englevakt som ikke tok turen til Oslo denne fredagen, og jeg er glad mine venner med kontorer i "krigsområdet" i Oslo og på Utøya hadde tatt ferie denne dagen. Gjennom generasjoner har min familie vært aktive i politikk gjennom kommune- og bystyrearbeid, og gjennom foreningsarbeid for Arbeiderpartiet, AUF og LO. Vi føler oss berørte av tragedien, og vil på vår måte delta i den nasjonale sorgprosessen. Derfor har jeg vært litt for utladet til å formulere noe fornuftig på denne bloggen de siste 3 uker. Men nå har jeg bestemt meg for å fortsette arbeidsdagene med "business as usual", mens etterforsknings og etterretningsarbeidet fortsetter.

Sommeren 2011 har gitt en god læring om hva som er medienes rolle - både i og utenfor sosiale medier.
Vi vet jo alle at vi får vite mange detaljer fremover. Vi har allerede fått del i kunnskap som representerer hat, onskap - demokrati, debatt og reelle fakta om drap og skader.  Det er 22.7 -grupper og komisjoner på gang. Før rapporter kan skrives, ser vi at media gjør sin gode jobb med å finne frem relevante fakta i saken. Medienes aktiviteter diskuteres også av PFU og mediene selv.

Gjennomgående har det vært slik i sommer at vi har kunnet ta del i ny informasjon og saksfakta, meningsbrytning og utvikling av innhold i sosiale medier. Engasjementet har vært stort, og jeg har selv kunnet være med på samtaler og dialoger om kunnskap jeg ikke har diskutert tidligere. Som oftest har vi diskutert viktige nyhetssaker før de har rukket å komme inn i redaksjonene til sentrale aviser og TV-medier. Dette har vært en givende prosess, hvor vi alle også har kunnet bearbeide vår egen sorgprosess. Det har også vært bloggposter, aviskommentarer og innlegg som har analysert denne kollektive sorgprosessen og engasjementet i sosiale medier. Så får vi håpe at engasjementet bl.a fører frem til stor valgdeltagelse og at det blir konstruktive samtaler og debatter om virkelige tema i fortsettelsen.

Som et lett i å forstå "hvordan kunne dette skje", har jeg lest Manifestet til ABB og innlegg på siden Document.no. Jeg satt av 2 timer til dette - bare for ren nysjerrighets skyld. Jeg må si jeg ble sjokkert over hatet, ytringene og verdensbildet som disse "mediene;kunnskapen" representerer. Jeg besluttet å ikke bruker mer energi på disse kanalene. Jeg er også av dem som mener at vi skal gi ABB minst mulig oppmerksomhet og begrense hans "propaganda" til et absolutt minimum. Jeg gjør andre aktiviteter i media som er  mye viktigere for fremtiden!

God læringsprosess i sosiale medier for dem som velger å være engasjert. Og nettverket bare øker, og jeg får flere nære venner:
Vi har også kommet inn på ulike aktørers arbeid og kriseplanlegging. Politiet, ambulanseberedskap, PST's overvåkning, nasjonalt dugnadsarbeid på land og i sjøen, hoteller og restauranter som stiller opp, kirker som åpner for sorgarbeid, blomstertog og blomsternedlegging i stedet for demonstrasjoner og hatkampanjer... Listen er lang, og alt dette har vi fått kunnskap om: Om hva som egentlig rører seg i vårt lille land. Og om hvordan vi ser at det er forberdringsområder hva angår kriseberedskap.

En fellesnevner fra utenlandske medier i oppstarten var at "hvordan kunne dette skje i fredsnasjonen Norge" og "hvorfor reagerte ikke Politiet raskere og tok i bruk politihelikopteret"? Hvordan kunne ABB arbeide under radaren til PST? Dette vil vi få svar på i ukene som kommer etterhvert som alle grupperingene gjør jobben sin.

I mellomtiden skal jeg fullføre mitt prosjekt om "proaktiv kommunikasjon i sosiale medier for virksomheter som er opptatte av positivt omdømme". I løpet av sommeren har mine digitale spor, med dette engasjementet jeg har deltatt i, gitt følgende statistikk:

- 1705 venner på Facebook. Jeg deler innlegg, bloggposter og skriver engasjerte innspill selv. Spørsmålet "hva tenker du på "? er godt spurt i disse sorgdager. Jeg har i noen innlegg tatt sjansen på å "utfordre" mine venner, og har sett hvem som bidrar konstruktivt og hvem som kunn kritiserer deg som person som svar på saklig uenighet. Disse i sistekategorien blir slettet fra "vennelisten". Jeg har snakket med flere kontakter som tenker slik. Venner er dem som bidrar til å bygge deg opp. Vi kan godt være uenig i sak, men min person og evt sammenlikning med ABB er ikke ok i denne delingskulturen.
- jeg følger ulike Facebook-grupper. Dette er alt fra støttegrupper, faggrupper om sosiale medier og mediekanaler som Document.no som gir meg ulike innhold i sakskomplekset omkring debatter, hat, terrorgrupper og ulike kommentarer på ulike medieutspill fra engasjerte politikere. Det er nyttig å få med seg nyansene. I hvertfall vite at en sak har mange ulike sider og nyanser før en konkluderer.
- 1275 followers på Twitter. Jeg øker antall followers og kaster meg inn i diskusjoner. Jeg deler gladelig og har klarte å forme mine budskap uten å provosere for mye. Det er mye sårbarhet i dette delingsmarkedet hvor spisse kommentarer lett kan misforstås.
- 435 connections på Linkedin. Jeg øker nettverket etter samtaler 1-1 over en god kopp kaffe. Jeg har et bestemt mål med denne nettverksbyggingen. Ambisjonene er store, samtidig som det er inspirerende å bli kjent med nye connections og få gode råd fra fagpersoner innenfor karriære og rekruttering. Jeg tar alle konstruktive tilbakemeldinger med meg videre. Takk for hjelpen.
- livstilsbloggen http://living45something.blogspot.com har blitt oppdatert. Jeg er opptatt av et aktivt og sundt liv med fornuftig trening, kosthold og aktivitet for å utfordre min kapasitet og kompetanse. Det er en bratt læringskurve for tiden, og jeg trenger overskudd til å multitaske mellom prosjektskriving, jobb som kommunikasjonsrådgiver, profesjonell nettverksbygging og et stadig mer sosialt liv - utenfor sosiale medier.
- denne bloggen har fått flere følgere, og jeg har lest meg opp på utallige bloggposter og innlegg om hvordan bli en god blogger.
- Wikipedia er en stor kilde.
- e-mail suppleres med mailsystemet på Linkedin og Twitter.

Jeg fortsetter å dokumentere kunnskap fra master-prosjektet i denne bloggen DIGITAL STRATEGI:
Jeg har en liste av faktabøker og fagartikler som skal bidra til oppsummeringen i mitt masterprosjekt:
- jeg fikk karakteren A på den skriftlige eksamen i master of management fordi jeg fokuserte på å forstå alle sentrale temaer og elementer i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon. Jeg kan derfor konkludere på enkelte områder før jeg reflekterer over ny kunnskap - på andre områder. Dette er viktig for meg som ønsker å omforme prosjektet til praktisk arbeid for virksomheter som er opptatte av god kommunikasjon og omdømme. Det er derfor jeg er engasjert i sosiale medier hver dag:-)
- jeg vil diskutere elementer av begrepet PROAKTIVT. Det vil si at jeg finner en modell for hensiktsmessig Issues management og omformer dette til anbefalinger som passer for sosiale medier.
- relasjonen issues management og positivt omdømme blir diskutert iht til hvordan virksomheter kan bygge sosial- og kollektiv kapital med strategiske interessenter og målgrupper for å nå sin virksomhets målsettinger. Dette er virkelig spennende. Jeg omtaler virksomhetskommunikasjon siden jeg ser det som en utfordring å finne fornuftige konklusjoner på området. Dette er et av områdene jeg har fått mest spørsmålstegn om: hvordan må ressursbruken være for å kunne ivareta et god omdømme ved å holde liv i dialogen og bidra i delingskulturen?
- bruk av sosiale medier for å knytte til seg kontakter, bygge sterke relasjoner til strategiske aktører;interessenter og kommunisere mot definerte målgrupper. Jeg vil oppsummere dynamikken sosialt mediekultur og - samfunn.
- jeg vil konkludere med en modell for slikt kommunikasjonsarbeid. Denne vil være på en basis av hvordan vår sosiale hjerne fungerer. Jeg tenker innenfra-ut hva angår virksomhetskommunikasjon. Jeg tar det for gitt at virksomheter som er opptatte av god sosial kommunikasjon og omdømme, har godt arbeidsmiljø med en positiv ledelse, som bidrar til en kultur basert på engasjement og 5P (god pris, distribusjon av hensiktsmessige produkter og tjenester, god kommunikasjon hvor PR og markedsføring er forankret i ledelse og hvor menneskene trives med å være proaktive med å nå virksomhetens mål). Det kan virke som dette er "etter læreboka". Det vil være en sortering av elementer som siden skal formulere min konklusjon.
- mine ambisjoner er å få karakteren A på master-prosjektet, som teller 60% av eksamenskarakteren

Med dette ivrer jeg etter å kunne fortsette å bidra med praktisk og nyttig kunnskap om hvordan virksomheter bør benytte sosiale medier i sin kommunikasjon og relasjonsbygging med kunder, medarbeidere, strategiske interessenter, målgrupper og medier osv. Utfordringen blir å formulere presise konklusjoner på 25 sider.


En samlet karakter fra eksamen og master-prosjekt bidrar til verdifull oppdatering av bred kompetanseprofil:
Det er også viktig for meg å fremstå med en oppdatert kompetanseprofil. Jeg trives med å jobbe med utvikling, nybrottsarbeid iht bruk av ny tenknologi i endringsprosesser og kommunikasjon med ulike målgrupper i stadig nye bransjer. På papiret er alderen min 45++ år. Sånn rent mentalt er jeg ikke eldre enn 32 år. Jeg har fysikk som en 20-åring med mye energi til å starte på ny frisk i en virksomhet som - på den ene siden er opptatt av resultater, mål og større inntjening - på den andre siden vil ta min breddfulle kompetanseprofil i bruk. Jeg kan godt oppdatere mine lesere på min profil om dere sender meg en henvendelse på mail: hantil@online.no.  Jeg er godt i gang og fortsettelse følger:

- endelig problemstilling med forslag til modell ferdiggjøres - ultimo august.
- jeg fortsetter blogging og engasjement i sosiale medier. Jeg tar med meg erfaringene inn i prosjektarbeidet. Nettverksbyggingen tar jeg også ut i 1-1-møter. Aktiv multitasking!
- jeg begynner å formulere prosjektrapport samtidig som jeg går i dybden på teorier som presiserer og justerer problemstillinger og modell - medio september.
- jeg har oversikt over teorier som skal diskuteres i prosjektet og har definert omfanget av prosjektoppgaven sammen med min veileder - ultimo september.
- plan for ferdiggjøring, mangfoldinggjøring, formidling og profilering av samlet master-prosjekt - medio oktober
- levering iht plan ultimo oktober
- prosjektarbeidet følges av en treningsplan. Denne diskuteres på http://living45sometning.blogspot.com. Jeg bruker min sukess-oppskrift som bygger på at hardt arbeid og hard trening er det som skal til for å nå sine mål. Da kommer jeg alltid godt i mål med mine ambisjoner. Ja jeg er spesielt målrettet, ambisiør, kvalitetsbevisst med god forankring til dem jeg ønsker å knytte kontakter og relasjoner til. Jeg er en bevisst (ung dame..) og gjør de valg jeg mener er fornuftig iht til å nå mine mål. Dette kommer jeg tilbake til:-)

Jeg ivrer etter å bli ferdig, slik at det kan hende planen fremskyndes. Jeg tar gladelig imot kommentarer og fortsetter min ukentlige oppdatering. Ha en strålende onsdag:D

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar