torsdag 8. mars 2012

Kvinnedagen i 2012 - i ytringsfrihetens tegn. Hvordan kan sosiale medier bidra i de viktige debattene?

Mangfoldige ytringer i sosiale medier:
Det er 8.mars og kvinnedagen. I ulike artikler og bloggposter kan vi lese både om utfordringer for kvinnefrigjøring og potensiale med likestilling. Det er et mangfold av ytringer fra menn og kvinner.

Jeg er aktiv i sosiale medier og har i disse første morgentimene konsumert, kommentert, likt og delt ulike artikler og bloggposter. Jeg trives med mangfoldet. Det bidrar også til:

- kritisk refleksjon om hva likestilling av kvinner betyr og representerer for meg.
- en refleksjon som hjelper oss kvinner i demokratiet Norge til å se hvor godt vi har det.
- gi innbllikk i hvor kvinner i elite, ledelse og politikk står iht til likestilling og kvinnefrigjøring.
- se bakteppet bak demonstrasjonstogene 8.mars i Oslo - og meninger om dette bakteppet.
- se muligheter for alle menn der ute som - om det er mulig - å se kvinners egentlige potensiale.
- å finne noe matnyttig å fokusere på i konteksten med terrortiltale mot ABB, misfornøyde ofre fra 22.7 og sette ulike traumer fra 22.7 til side - for dem som trenger det.
- finne svar til det store spørsmålet: Er kvinnedagen 8.mars fortsatt viktig å markere i 2012?

Min likeverdige bakgrunn som jeg er stolt av og som er min bakgrunn for meninger:
Jeg er nær sagt vokst opp og utdannet med likestilling. Jeg er vant med å være:
- eneste jenta i klassen (NTH på 80-tallet)
- eneste jenta i markedsavdelingen i merkevarekonsern (90-tallet)
- eneste kvinnen i ledergruppen
- en av to jenter i elitegruppen til friidrettsklubben
- eldst i søskenflokken på 4
- startet min arbeidskarriære som 11-åring i en periode hvor alle i familien måtte bidra for å få mat på bordet og tak over hodet. Jeg er vant med å stå på og jobbe hardt for å få fordeler på lengre sikt.
- best i klassen og best i avdelingen.

Jeg har gjennom oppveksten og karriæren blitt vant med å møte likeverdige krav til innsats, muligheter på de områder jeg har engasjert meg i og belønning for suveren innsats. Jeg er vant med å stå på og jobbe hardt på den ene siden - og få belønning for suveren innsats på den andre siden. Om jeg har vært eneste jente eller en av 2 kvinner i en gruppe, så har jeg aldri tenkt eller trodd på noe annet enn at jeg har hatt likeverdige muligheter for bidrag og belønning. Jeg er ikke vant med å stå på noen barriærer eller måtte sloss for noen krav.

Mitt mindsett er innstillt på likevekt, likeverdighet og likestilling. Det er også slik jeg har vært mentor og leder for ulike kompetansepersoner og ledere. Jeg stiller samme krav og jeg belønner for lik innsats.

Vi kan alle bidra - om vi vil:
Her på bjerget bidrar jeg gjerne til at ungdom, studenter og andre unge voksne kan nå sine mål. Jeg har flere ganger inspirert ungdommen her i huset til å se fordelene ved stor innsats og det å være god. Jobber man hardt, så står mulighetene og resultatene i kø. Hun deltar i grupper som gjør det best i skoleaktivitetene og hun er kjempeflink med lekser og i alle aktivitetene hun deltar i. Og jeg står og heier på sidelinjen og bidrar gjerne der hun har behov for, og vil involvere meg i.

Jeg mener bestemt at vi alle kan utgjøre en forskjell og bidra på viktige områder i livet for dem vi omgås med og samarbeider med. Dette gjelder på alle områder i livet.

Det er også derfor jeg mer enn gjerne deltar i gode samtaler i og utenfor sosiale medier. Jeg oppdaterer meg gjerne på ny kunnskap og tar gjerne inn over meg andres meninger og ståsted. Dette er en spennende dynamikk. Jeg kan bare oppfordre alle til å engasjere seg i sosiale medier å tenke samhandling, gode samtaler, kunnskapsdeling og konstruktiv utvikling.

Det er greit å være uenig på sak. Utfordringene kommer i kjølvannet av at samtalepartnere går over til personkarakterestikker når man ser at man har ulike saksstandpunkt. Digitale nettkjerringer kan kanskje få oss på sporet, men holdningen må komme innenfra.

Jeg synes det er inspirerende og lærerikt å delta i ulike samtaler. Så kan jeg reflektere og lære av min "utilstrekkelighet" her i min boble. Så kan jeg siden dele kunnskapen med alle mine online-venner og sosiale nettverk. Jeg vil oppfordre mine lesere til å gjøre det samme - på alle dager og ikke bare 8.mars. Til slutt noen velvalgte ord fra en diktsamling jeg arvet fra min kjære morfar:


GJENTA (Aasmund Olavsson Vinje)

Ver ikki so modlaus, unge Gjenta, og tak ikke Livet hardt,
du tarv ikki lenge påå Guten venta: med eldande Auga bjart
kjem han vel til deg snart fevnande i ein Fart.

Det er so mykit du vilde gjera, og tungsamt det tykkjest gaa:
du vilde ei vurdande Kone vera og stella med Gutar smaa,
veksande Kjolen fraa hoppande Hesten paa.

Livet er rikt, i Rosur det ringast, du ser mot eit draumfyllt Land:
men Hjartat maa roleg i Bringa tvingast med heile sin Ungdomsbrand,
tigjande, um det fann den, som det varmast vann.

Livet og Haapet kann aldri ljuga, naar det er av rette Gjerd:
um Draumen med Svevnen for Sol maa fljuga, du Tankar i Dagen fær,
smilande daa du lær, hugsande Draumen kjær.

Skulde du Lysti og Leiken tapa med Ungdomsblomen fraa Kinn;
for Verdi du kann deg ein Himil skapa: du meire og meire vinn,
berre deg sjølv du finn, betre enn Guten din.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar