lørdag 21. januar 2012

Suongirs blogg: Coca - Cola tilpasser sin markedsføringsstrategi f...

Suongirs blogg: Coca - Cola tilpasser sin markedsføringsstrategi f...: Medielandskapet har endret seg mye de seneste årene, store merkevarer begynner nå å se realiteten av dette og melder nå overgang fra tradisj...

Denne må dere få med dere. Se gjennom videoene og oppdag en helt ny verden:-)

fredag 13. januar 2012

Digitalt Ukeslutt: Godt nytt år 2012 i sosiale medier!! Det har vært et spennende år i sosiale medier å se tilbake på. Hva nå?

Riktig godt nytt år 2012 til alle mine lesere og on-line-venner. Jeg har rustet meg for et fortsatt spennende år i sosiale medier. Føst noen refleksjoner på en fredag den 13.de:
*1: Hvilket år 2011 har vært i det nye digitale medielandskapet.
*2: Viktige erfaringer og refleksjoner å ta med seg videre for 2012.
*3: Strategien bak Digitale Ukeslutt og hvordan jeg skal fortsette å formidle nyttig kunnskap fra master-prosjektet:-D

1. Hvilket år 2011 det har vært i det nye digitale medielandskapet.

Vi mennesker lever i sameksistens med våre signifikante andre medmennesker, grupper og lokalsamfunn. De mest inspirerende og dyktige virksomheter og kompetansepersoner er dem som er vennlige. Deres utstrakte vennlighet har de i form av at de har venner, relasjoner, sosiale tilknytninger og forretningsforbindelser på kryss og tvers i ulike sosiale nettsamfunn og nettverk off-line. De tar gjerne et nettverksmøte over en kopp kaffe for å se "om vi har felles interesser" og for å diskutere kompetanse, personlighet og kapasitet. Dette med potensiale for å ta disse elementene i bruk i virksomheter som er opptatte av sitt positive omdømme

Vi er mange som setter pris på gode samtaler med "signifikante andre medmennesker" vi ikke kjenner fra før i samtaler om temaer som engasjerer oss. Mangfold og yttringsfrihet er spennende. I sosiale medier kan vi knytte til oss ulike relasjoner og venner. Våer tilhørere og følgere endrer seg i antall, alt etter hvor mye engasjement og ressurser hver enkelt prioriterer og bruke i engasjementet. De beste samtalene er 2-vegs dialoger hvor hver enkelt samtaleparner er likeverdig.

Gjennom 2011 har jeg deltatt i utallige samtaler om saker som engasjerer og som fortsatt er på agendaen. Dette er netthets, digitale nabokjerringer, form og innhold på kommentarer, blogger og samtaler på Twitter og ulike politiske saker. 22.7 satte en støkk i oss alle. Og mange av oss kunne samtale oss gjennom sorgen og sjokket vi opplevde i kjølvannet av terrorhandlingene. Jeg har hatt stor aktivitet i sosiale medier. Noe følgende oversikt skulle dokumentere i status pr. 13.1.2012:

* 2297 venner på Facebook. Jeg poster innspill, oppdateringer, bloggposter og artikler hver dag. Venner kommer og går. Og jeg får stadig flere henvendelser om vennskap og aktivitet. Jeg deltar i et 10-tals grupper med ulike innspill. Disse samtalene og denne feeden blir stadig mer spennende.

* 1467 followers på Twitter. 2745 tweets og listet på ulike grupper. Følgerne er mangfoldige og vi samtaler om dagsaktuelle saker og politikk. Ulike aktører bidrar i varierende grad. Fortsatt er dette medie en informasjon-ut-kanal for sentrale kommunale og politiske kanaler og departement. Det er synd at de ikke engasjerer seg mer i samtalen og ser at "vi" alle må gjøre oss fortjent til tilliten og legitimiteten.

* 639 connections på Linkedin. Deltagelse i 34 grupper i varierende grad. Jeg samtaler om ulike tema og tar gjerne et nettverksmøte off-line for å finne ut om alt det spennende som skjer i ulike virksomheter og for ulike kompetansepersoner.

* Blogg 1 om digitale strategier (denne bloggen): Jeg har i 2011 skrevet 34 innlegg og diskutert disse på Twitter, Linkedin, Facebook, e-mail og i nettverksmøter. Har skapt interessante møter og sosiale tilknytninger. De 5 mest populære bloggpostene viser et godt bilde av hva sentrale kompetansepersoner var opptatte av i 2011:
- Det retoriske perspektivet i strategisk virksomhetskommunikasjon med viktige intersser og målgrupper. Vi fikk se hvordan retorikken fikk en sentral rolle i alle viktige taler og minnestunder i forbindelse med sorgprosessen i etterkant av terrorhandlingene 22.7. Vi var flere som benyttet sosiale medier i dette sorgarbeidet.
- Strategisk kommunikasjon gjennom sosiale medier: Hvordan målrettet kommunikasjon kan bidra til å endre holdninger, handlinger og følelser i ulike saker. Vi ser nå hvordan skremselskommunikasjon skal bidra til å få folk til å slutte å røyke eller å slutte å drikke på byen kl 0200. Vi har også vært gjennom en høst mes smørkrise, på den ene siden, og kommunikasjon med snakkende kuer, på den andre siden. Sosiale medier kompletterer de mer tradisjonelle mediene i det nye digitale medielandskapet.
- Hva ligger i konseptet en god relasjon? Og hvordan kan vi trives i sosiale medier? Diskusjoner om netthets og "uvettig" bruk av kommentarfelt i nettaviser og på blogger var tema allerede i januar 2011. Selv påtok jeg meg rollen som digital nabokjerring i flere "heftige" samtaler på Twitter og fikk skyt for dette av "elite-samtalepartnere". Jeg fortsetter gjerne å påta meg denne rollen.
- Proaktiv kommunikasjon i sosiale medier for den lærende organisasjon. Har din virksomhet god nok oversikt? Her har jeg latt meg inspirere av diskusjonene i kjølvannet av 22.7. Proaktiv innebærer også å være i forkant av katastrofer og kriser. Slik at "utfordinger" ikke utvikler seg til krisetistander og katastrofer.  Det har vært utallige samtaler og opphetete debatter om hva PST og Politiet burde vite og "ha på sin radar" for derigjennom å kunne hindre terroren 22.7. Det må vær forferdelig for pårørende og skadde å være vitne til denne debatten. Jeg vil gjerne "bidra til å spille en nyttig rolle" i å utvikle kunnskap i mitt master-prosjekt.
- Kunnskapsutvikling gjennom nye digitale medier. Den sosiale konstruksjonen om kunnskapsutvikling er i denne bloggsfæren satt sammen av elementene
** det sosiale aspektet
** kommunikasjon gjennom 2-vegs dialog. I hovedsak symmetrisk (likeverdig)
** relasjonsbygging med strategiske aktører
** hvordan utvikle ny intellektuell kapital. Jeg snakker mye om hvordan vår hjerne fungerer og utvikler seg i takt med utviklingen av internett og sosiale medier. Jeg bruker tankekart som metode i min innsamling av nyttig kunnskap og utvikling av "intelligens" ifb mitt master-prosjekt.
** hvordan utvikle et positivt omdømme. Mange virksomheter og kompetansepersoner er og vil måtte være opptatte av dette elementet

* Blogg 2 om sunn og aktiv livsstil (http://living45something.blogspot.com). Jeg har trent hardt og spist sundt - strukturert - siden ungdomskolen. Jeg vil gjerne dele av mide erfaringer og samtidig være "resultatet av min egen medisin". Dette har resultert i 15 innlegg høsten 2011. De 3 mest leste bloggpostene er:
- Mitt bidrag til Ungdommen: Helhetlig tilnærming til god livskvalitet sån fysisk og mentalt.
- Hvordan ha en sunn livsstil som også bearbeider vonde minner og traumatiske opplevelser?
- Godt nytt 2012 med fysisk trening, mer aktivitet og sunnere kosthold. Hvordan holder vi "koken"?


2. Viktige erfaringer og refleksjoner å ta med seg videre for 2012.

Det viktigste å ta med seg er erfaringene og se på hvordan vi kan tilpasse oss vår måte å kommunisere med våre "signifikante andre, tilfeldig tilstede" i samtalene vi er i der og da. Jeg vil fortsette å ha fokus på hvordan jeg om min virksomhet kan utnytte potensialet i sosiale medier inn i den digitale økonomien. Det vil fortsatt være viktig å ha følere ute for å finne formen.

Charles Darwin har uttalt:" It's not the strongest species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change". Sitat fra boken "The end of Business as Usual", Brian Solis (2011). Det ulimate målet må være å ta i bruk ulike digitale medier og sosiale nettsamfunn for å holde samtalen om din kompetanse og forretning "i gang";"varm". Vi som er opptatte av god dialog (2-vegs symmetrisk), god stemning og fokus på å nå mål. Vi fokuserer gjerne på konversasjoner om posisjoneringsstrategier og produkt;tjeneste portefølje, muligheter for å dele av vår kunnskap og se det positive i å skrive blogger og mikroblogger (Twitter) i stedet for å sende informasjon og ha pressekonferanser. Vi er proaktive iht å sende og ta imot signaler som er gjenstand for god tilbakemelding på ulike henvendelser, spørsmål og utfordringer i omgivelsene. Vi trives med å knytte sosiale relasjoner samtidig som vi integrerer god nok informasjon i samtalene. Dette er en del av dagligtalen i vår virksomhet.

De mest suksessfulle virksomheter og vennlige kompetanse personer bruker i all hovedsak:
- Facebook
- Linkedin
- Twitter
- YouTube
- Blogger
- i kombinasjon med e-mail og mobile apper og sms. Dette gjør at vi får et eksponesiell utvikling av samtaler om vår kompetanse og virksomhet. 1+1 blir gjerne til 10 eller mer.

Det digitale sosiale har engelsk som fagspråk. Her gjelder begrepene som kommentarer, knytte sosiale relasjoner og retweete. Det vil alltid være viktig å få din on-line stemme til å ressonere med on-line stemmene til de sentrale aktørene og kompetansepersonene du ønsker samtaler med. Kunsten å samtale og være en aktiv lytter kan godt vise seg å være vanskelig å tilpasse seg. En god start er å tenke på de 5HV: hvem, hva, hvor, hvorfor, hvordan og når.

Det er ikke til å unngå at vi må prioritere og allokere ressurser til å holde konversasjonen konstruktiv og i gang for vår virksomhet og vårt tilbud. Det er mange måter å gjøre dette på, og den oppgaven blir løst på mange måter i ulike virksomheter. Alle har et forhold til hvordan man skal svare på henvendelser og spørsmål. Det samme med hvordan og hvor ofte det kan være lurt å komme med innspill og initiativ. Jeg har selv god erfaring med hvordan følgere og venner kommer og går. De gjør dette i sammenheng med ditt eget engasjement og inspirerende saklighet i samtalene som "engasjerer oss". Legg til litt Pathos ( gode følelser og opplevelser) og du finner inspirasjon til å fortsette å samhandle med dine "signifikante andre", og de med deg. 2-vegs gjensidig tillit og legitimitet er det som gjelder i de fleste tilfellende. Og vi vet alle at tilliten er som fortjenst.

Av de mange rapporter som har kommet fra statusoppdateringer og i bloggposter som jeffbullas.com og Mindjumpers Blogg er:
- bruk til på å formulere deg slik at du oppnår det du ønsker og et positivt "samlet etterlatt inntrykk" (som vi også kan oversette til omdømme og personlighet).
- hold fokus på hva du og din virksomhet kan bidra med for deres "signifikante" strategiske aktører. Det er den opplevde verdien som styrer resultatene av innsatsen.
- det finnes stadig nye måter å multitaske på for å holde seg oppdatert og virke "hands on". Mobile alternativer hvor vi også tar i bruk tiden til og fra jobb, trening og kjøring av barn. Men et varsko her: Slik jeg har formulert det i tidligere bloggposter: For mye multitasking kan virke stressende, og dermed mot sin hensikt.

Det kan være mange feller å gå i når man engasjeres i sosiale medier. Noen ganger kan det også være slik at impulskontrollen svikter. Vi må derfor se på oss selv som medmennesker som gjør feil. Det er i dette tilfellet derfor viktig å evnt "rette opp inntrykket" når man i ettertid angrer på noen uttalelser. Dette med netthets er uvelkomment uansett. Jeg synes også det er en god strategi å spille med åpne kort og være åpen om sin identitet når mang engasjerer seg i nettsamtaler om politiske saker, f.eks.

Siden det er gode opplevelser som styrer debattene og de vennene du får (som fortjent) er det viktig å
- bestemme seg for hvordan man ønsker at inntrykket (av deg og din virksomhet) skal være etter samtalene
- unngå å bli for personlig iht hva slags sladder man deltar i ( om sjefen og kolleganen, vennene..?)
- hvilke bilder som forblir på nettet: "what happends in Vegas, stays at Google". Fra aktiviteter og evnt. flatfyll..
- samtale om personlige relasjoner og opplevelser i samtaler med venner, familie, kollegaer og grupper av negativ art. Hvor lurt var det å si dette:............, på denne måten?
- hva man spiser til frokost og middag - hvor interessant er det?
- ulike kropps funksjoner og hva som ikke fungerer..
- om ditt bidrag i samtalene gjør deg ukonfortabel, så la være!!

Selv er jeg opptatt med å tenke gjennom hva slags informasjon og innhold jeg skal bry den enkelte aktør med. Jeg kommenterer og twitrer om det jeg tror flertallet er interessert i. Spesielt er det spennende på  Twitter å diksuterer bloggposter og avisinnlegg. Man vet aldri hvordan prosessen drives videre og hva den enkelte egentlig reagerer på. osv. Uansett er jeg ekstremt opptatt av "etterlatt inntrykk" og personlighet i samtalene. Jeg velger å allokere ressurser for å se hvordan sosiale medier kan fungere som et stort potensiale i en samlet media-mix for jeg jeg ønsker å kommunisere for meg som oppdatert kompetanse og min virksomhet.


3. Strategien bak Digitale Ukeslutt og hvordan jeg skal fortsette å formidle nyttig kunnskap fra master-prosjektet:-D

Denne bloggen har fungert som et talerør fra mitt master-prosjekt. Den vil fortsatt være det, men i en helt annen form. Jeg er aktiv i sosiale medier og vil oppdatere leserne og mine on-line venner jevnlig om hva som er siste nytt og status hva angår god kommunikasjon og relasjonsbygging i sosiale medier. Jeg ønsker å bidra i viktige samtaler, men vil også gjerne bidra til å profilere andre kompetansepersoner, studenter, skoleungdom og nye virksomheter jeg tror på.

Jeg er så heldig at jeg får mange henvendelser i kjølvannet av mitt engasjement. Det er virkelig inspirerende. Jeg ønsker å dele denne inspirasjonen, og vil derfor servere Digitale Ukeslutt sånn jevnlig. Jeg ønsker å bidra til løsning i viktige saker og vil i enkelttilfeller være konkret på sak i mine bloggposter. Som alltid så spiller jeg med åpne kort, og jeg vil ikke legge skjul på mitt standpunkt. Det er viktig å gjøre uansett forankring, tror jeg. Så får vi se:-D

Jeg samler alle innspill og læringspunkter. Dette fordi jeg er overbevist om at jeg får god bruk for erfaringene ved neste korsveg. Du må gjerne komme med innspill til saker og spørsmål jeg skal omtale i bloggpostene. Sammen finner vi ut av det og sammen blir vi bare bedre på å kommunisere. Ja, og så elsker jeg den gode samtalen over en kopp kaffe. Jeg går ikke av veien for inspirerende nettverksmøter, om det er noe jeg kan bidra med. Det borger for et godt nytt digitalt 2012. Velkommen i prosessen:-D